sobota, 23 marca 2013

Edycja 3 rozstrzygnięta

Miło nam ogłosić, iż ośmioro naukowców z Politechniki Wrocławskiej znalazło się w gronie 116 beneficjentów trzeciej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”.

O miejsce w tej edycji rządowego programu konkurowało 376 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Pierwsza grupa 80 naukowców wyruszy na 9-tygodniowe staże w kwietniu, kolejna w październiku. naukowcy z Politechniki Wrocławskiej stanowią największą grupę spośród wszystkich jednostek naukowych.

Uczestnicy III edycji programu Top 500 Innovators z Politechniki Wrocławskiej:
  • dr hab. inż. Renata Krzyżyńska - Wydział Inżynierii Środowiska,dr Filip Zagórski - Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
  • dr inż. Anna Nikodem - Wydział Mechaniczny,
  • dr inż. Zbigniew Gołębiewski - Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
  • dr inż. Tomasz Kajdanowicz - Wydział Informatyki i Zarządzania,
  • dr inż. Krzysztof Berezowski - Wydział Elektroniki,
  • mgr inż. Mariusz Ptak - Wydział Mechaniczny,
  • dr inż. Agnieszka Wojciechowska - Wydział Chemiczny.

Serdecznie gratulujemy! 

środa, 30 stycznia 2013

Idea Otwartych Innowacji (Open Innovation)

Wewnętrzne działy badań i rozwoju przedsiębiorstw, szyfrowanie i utajnianie kodów źródłowych oprogramowania oraz patentowanie wszelkich możliwych wyników badań i powstałych technicznych rozwiązań skutecznie zahamowały rozwój innowacji. Obostrzenia prawne i komunikacyjne sprawiły, że często „wyważa się otwarte” drzwi, trwoni środki finansowe na badania, które ktoś już wykonał lub też prowadzi prace w ślepym kierunku. Klasyczny model innowacji (innowacji zamkniętej / wewnętrznej) został wyczerpany w dzisiejszych czasach. Obecnie w pojedynkę niezwykle trudnym staje się opracowanie nowych rozwiązań i technologii, jest to również działanie nieekonomiczne, każdemu zależy na czasie i finansowym efekcie. W takim impasie przychodzi nam z pomocą nowy model powstawiania innowacji, oparty na swobodnej wymianie informacji, koncepcji i rozwiązań pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami badawczymi i autorami. Pozwala maksymalizować efektywność prac, oszczędza nakłady finansowe i umożliwia kolektywną pracę nad interesującymi zagadnieniami (nawiązuje do idei open source oraz crowdsourcing). Innowacje powstające wewnątrz jednej firmy mogą zostać wypuszczone w przestrzeń gospodarczą i zostać zaadaptowane przez inne przedsiębiorstwa i posłużyć do wykreowania nowych rynków zbytu. Mogą również posłużyć to rozwoju aktualnego rynku danej firmy. Przepływ innowacji jest regulowany przez politykę wewnętrzną firm, przy czym na każdym etapie prac takie rozwiązanie może zostać zamknięte i rozwijane już indywidualnie. W tym miejscu może dojść do konfliktu w pojmowaniu otwartych innowacji, jedna koncepcja, wywodząca się z MIT reprezentowana przez Erica von Hippela zakłada, że model ten powinien, tak jak open source, być całkowicie otwarty i dotyczyć dobra publicznego. Druga zaś, wywodząca się z UC Berkeley, reprezentowana przez Henrego Chesbrougha zakłada połączenie idei otwartości z modelem biznesowym i kreowania w ten sposób nowych przepływów finansowych.

środa, 23 stycznia 2013

Prezentacja programu TOP 500 w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki

Dziś odbyła się prezentacja przedstawiająca program TOP 500 Innovators pracownikom i doktorantom Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki. Prezentacja została zorganizowana przez Katarzynę Nowak, która brała udział w stażu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Prezentację można znaleźć tutaj.

Jednocześnie zapraszam na seminarium szkoleniowo-dyskusyjne "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbędzie się w dniu jutrzejszym (24 stycznia 2013) w godzinach 11-14 w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej. Plakat informacyjny mozna znaleźć tutaj.

wtorek, 22 stycznia 2013

Czym jest innowacja?

W obecnych czasach dużo mówi się o innowacjach, to słowo wytrych, występuje niemal wszędzie i w każdym kontekście. Idealnie wpisuje się we wszystkie możliwe inicjatywy Unii Europejskiej, szczególnie dofinansowania wszelakiej maści. Jednak jeśli kogoś schwycimy za ramię i zapytamy co to takiego „innowacja” zaczyna się pojawiać kłopot. Pierwsza rzecz jaka przychodzi do głowy, to coś nowego, albo coś opartego na nowoczesnej technologii. Takie błądzenie pojęciowe sprawia, że „wiemy, że dzwonią, ale nie wiemy w którym kościele”. Nakreślmy sobie dwie bardzo ważne sprawy, po pierwsze innowacja wcale nie musi dotyczyć nowych rzeczy, szczególnie technologii, a po drugie nie wynika tylko z utworzenia czegoś, czego nie było. Zwróćmy uwagę na różnicę słów wynalazca (ang. inventor) i innowator (ang. innovator), pierwszy z nich wynajduje nową rzecz, a drugi wprowadza nową wartość (odnawia), jego działanie może zatem dotyczyć zarówno rzeczy starych, jak i nowych. Często bywa tak, że nowy produkt niesie ze sobą nowe wartości i zaspakaja potrzeby w sposób dotychczas nieznany. Innowacja występuje w bardzo wielu kontekstach i dziedzinach, przez co posiada nie tylko swą namacalną fizyczną postać, ale i socjologiczną czy biznesową,. Polega ona w uproszczeniu na kombinowaniu istniejących elementów celem utworzenia nowych wartości, albo powstaniu idei, dotychczas nieobecnej, niosącej pewne ideały.

piątek, 18 stycznia 2013

Kolejna edycja programu TOP 500

Ruszyła kolejna już edycja programu TOP 500 Innovators. Tym razem organizator planuje wyłonić grupę 160 osób, które pojadą na kursy i staże organizowane przez najlepsze uczelnie na świecie. Pierwsza część rekrutacji rozpoczęła się dziś i potrwa do 5.02.2013. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu TOP 500 Innovators.

Zachęcam do udziału w programie.

Osoby chcące dowiedzieć się więcej na temat programu TOP 500 zapraszam na seminarium Katarzyny Nowak, które odbędzie się w środę 23.01.2013, w godzinach 9:15-10:00 w sali 208 budynku C3 na Politechnice Wrocławskiej.

środa, 16 stycznia 2013

Spotkanie z rektorem PWr

W poniedziałek 14.01.2012 grupa pracowników i doktorantów, uczestników 3. i 4. edycji programu TOP 500 Innovators, spotkała się z Jego Magnificencją Rektorem Politechniki Wrocławskiej, profesorem Tadeuszem Więckowskim. W czasie spotkania mieliśmy okazję podzielić się naszymi wrażeniami i obserwacjami z pobytu na uniwersytetach Stanforda i Kalifornijskim w Berkeley. Zadeklarowaliśmy chęć udziału w procesie reorganizacji i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu uczelni, mieliśmy też okazję  przedstawić zarys naszych pomysłów zmian i usprawnień. Nasze pomysły spotkały się z dobrym przyjęciem i poparciem - zostaliśmy poproszeni o ich doprecyzowanie i ponowne przedstawienie JM Rektorowi. Mamy nadzieję, że uda je się przekuć w rzeczywistość - wszakże "Jeżeli nie my, to kto? Jeżeli nie teraz, to kiedy?"

Spotkanie zakończyło się fotografią wszystkich uczestników, którą od dziś można zobaczyć na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej.


wtorek, 8 stycznia 2013

Mikroklimat Silicon Valley

Specyficzna atmosfera Doliny Krzemowej sprzyja dynamicznemu rozwojowi nowych technologii. Dzieje się tak za sprawą kilku składników, które dzięki temu, że znajdują się w geograficznej bliskości tworzą efekt synergii potęgujący ich oddziaływanie. Przede wszystkim Silicon Valley to różnorodność, kulturowa, branżowa, etniczna, religijna czy społeczna, pozwala ona na przełamanie schematów i barier narodowościowych, wyznaniowych i poglądowych. Żaden zespół monokulturowy nie będzie tak kreatywny i skuteczny jak zespół multikulturowy.

Kolejnym elementem jest tak zwany łańcuch zaopatrzeniowy (ang. supply chain), na wyciągnięcie ręki mamy dostęp do specjalistów z każdej branży, podobnie jest z technologiami, instytucjami finansującymi i konsultingowymi. Takiego typu klastry znane są na świecie w innych branżach – zagłębie filmowe Hollywood, czy produkcyjne – Chiny.

Pewnych elementów nie jesteśmy w stanie odtworzyć w naszym środowisku, ale możemy czerpać dobre wzorce i otworzyć się na internacjonalizację i dywersyfikację zespołów projektowych, co może przynieść wzrost kreatywności i efektywności naszych działań.

Henry Chesbrough powiedział mi podczas jednego spotkania: "Przenosić wiedzę, to przenosić ludzi."